Yönetim

Doç. Dr. Mustafa Serdar KÖKSAL (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU

Doç. Dr. Seray OLÇAY

Öğr. Gör. Şevket ÖZDEMİR

Arş. Gör. Mehmet BIÇAKÇI

Hacettepe Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitimi Ana Bilim Dalı © 2020

Sayfa Sorumlusu: Arş. Gör. Mehmet BIÇAKÇI Son Güncelleme: 14 Şubat 2020 E-posta: ozelyetenekliler@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Beytepe/ANKARA 06800  +90(312) 297 63 15

Yasal Sorumluluk Sınırı Mezun Bilgi Sistemi