Tarihçe

Özel Yetenekliler Ana Bilim Dalı, ilk yüksek lisans öğrencilerini 2018 yılında almıştır. Doktora programı öğrencilerini ise 2020 yılında almak için hazırlıklara başlamıştır.

Hacettepe Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitimi Ana Bilim Dalı © 2020

Sayfa Sorumlusu: Arş. Gör. Mehmet BIÇAKÇI Son Güncelleme: 14 Şubat 2020 E-posta: ozelyetenekliler@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Beytepe/ANKARA 06800  +90(312) 297 63 15

Yasal Sorumluluk Sınırı Mezun Bilgi Sistemi