Araştırma Görevlileri

Arş. Gör. Mehmet BIÇAKCI (CV)

Arş. Gör. Seda Nur ŞAKAR (CV)

Arş. Gör. Şeyda AYDIN (Öncelikli Alan) (CV)

Arş. Gör. Şerife BİLGİÇ (Öncelikli Alan) (CV)

Hacettepe Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitimi Ana Bilim Dalı © 2020

Sayfa Sorumlusu: Arş. Gör. Mehmet BIÇAKÇI Son Güncelleme: 14 Şubat 2020 E-posta: ozelyetenekliler@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Beytepe/ANKARA 06800  +90(312) 297 63 15

Yasal Sorumluluk Sınırı Mezun Bilgi Sistemi